Till huvudinnehåll

Innan du lämnar in uppgifter

Tänk på detta innan du skickar in uppgifter till oss

  • Den enklaste och snabbaste vägen till lösning är oftast att prata med skolan eller förskolan, exempelvis lärare/förskollärare eller rektorn. Om det inte hjälper kan du vända dig till den som ansvarar för skolan eller förskolan, det vill säga huvudmannen. Denna är, till skillnad från BEO, skyldig att ta emot och utreda uppgifter om kränkande behandling samt vidta nödvändiga åtgärder om kränkande behandling konstateras. 

    Om huvudmannen inte åtgärdar och får stopp på kränkningarna kan du lämna uppgifter om detta till BEO som sedan gör en bedömning om att starta ett ärende.

  • Var tydlig med att skriva i de uppgifter du lämnar till oss om du har skyddade personuppgifter så att vi kan hålla dem hemliga.

  • Uppgifter som du skickar in till BEO blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst kan få rätt att läsa de uppgifter du lämnat in. Vi gör däremot alltid en så kallad sekretessprövning av uppgifterna innan vi lämnar ut dem. För information om hur BEO behandlar personuppgifter, se BEO:s och Skolinspektionens integritetspolicy

  • Vi sparar alla uppgifter som kommer in men startar inte alltid en utredning.

  • När BEO väljer att startar en utredning tar vi in information från flera håll och företräder varken huvudman eller barn/elev.

  • Vid eventuell skadeståndsprocess företräder vi enskilt barn eller elev objektivt utifrån lagstiftningen.

  • BEO medlar inte i tvister.

  • Den som lämnar in uppgifter till BEO är inte part i ärendet utan betraktas som uppgiftslämnare. Om vi bedömer att vi behöver ytterligare information så tar vi kontakt med dig.