Till huvudinnehåll

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym bör du tänka på att det kan göra det svårare för oss att hjälpa dig.

Det går att lämna uppgifter även om man vill vara anonym. Om BEO ska kunna utreda uppgifter som lämnats anonymt förutsätter det dock som regel att det går att identifiera barnet/eleven som uppgifterna rör eller att uppgifterna rör en allvarlig händelse.

Om uppgifterna inkommer från någon annan än barnets/elevens vårdnadshavare tar BEO som regel kontakt med barnets/elevens vårdnadshavare för att efterhöra om denna vill att BEO utreder uppgifterna vidare.

Om du väljer att vara anonym kan BEO inte meddela dig hur det går i utredningen och du får inte heller något beslut. Du kan inte heller vara anonym om du vill att BEO ska utreda förutsättningarna för skadestånd i ärendet.

Senast uppdaterad: 1 september 2020