Till huvudinnehåll

Tillgänglighet på beo.skolinspektionen.se

Barn- och elevombudet (BEO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur beo.skolinspektionen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga i dagsläget. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från beo.skolinspektionen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela detta till oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.se och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi genomför regelbundna självskattningar (intern testning) av beo.skolinspektionen.se. Webbplatsen genomgår också med regelbundenhet externa tillgänglighetsgranskningar.

Under 2024 genomförs en ny extern tillgänglighetsgranskning av webbplatsen. 

Senast uppdaterad: 13 februari 2024