Till huvudinnehåll

Vilket ansvar har skolan för att stoppa kränkningar på nätet?

Om kränkningarna har ett samband med skolans verksamhet är skolan skyldig att utreda vad som hänt och se till att kränkningarna upphör. Vilka nätkränkningar som har samband med skolan måste bedömas från fall till fall. Ofta handlar det om att en elev blivit utsatt för kränkningar av andra elever på skolan.

All personal på en skola har ansvar för att anmäla till rektorn när en elev anser sig ha blivit utsatt för en kränkning på nätet, när det finns en koppling till skolans verksamhet. För att skolans personal ska kunna hantera kränkningar mellan eleverna behöver de veta hur eleverna upplever risken för att bli utsatta för kränkningar på nätet. För att ta reda på detta krävs goda relationer med eleverna och kartläggningar av hur eleverna upplever klimatet på nätet.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss