Till huvudinnehåll

Frågor och svar

Se alla kategorier

Kränkningar och lärare

Svar

Brister i trygghet och studiero är ofta resultatet av att man inte arbetat förebyggande. Trygghet och studiero är ett av de prioriterade områdena när det gäller Skolinspektionens granskningar av verksamheter. Det är inte ovanligt att problem inom trygghet och studiero har sin upprinnelse i bristande insatser för elever med behov av särskilt stöd. Vi har ett omfattande material på vår webbplats inom området som är tillgängligt för alla som du hittar här:

Trygghet och studiero

Välj en kategori

BEO:s arbete

Här finns några vanliga frågor och svar om BEO:s arbete.

Nätkränkningar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om skolans ansvar för kränkningar på nätet.

Mobbning och kränkningar

Här hittar du flera frågor och svar som handlar om kränkande behandling i skola/förskola.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss